Giancarlo Corotti

Giancarlo Corotti

Pizzeria Scoiattolo

via Emilio Colpi 233 – 38064 Folgaria (TN)

tel 046 4723153 – fax 046 4658162 – cell 338 9440417

www.pizzeriascoiattolo.it